Sekundaarisen traumaattisen stressin ydinosaaminen traumatietoisessa työnohjauksessa -webinaari

Työnohjaajan kompetenssit – itsearviointityökalu

Aika ja paikka

To 22.10.2020 klo 9.00–12.00 (ajankohta vaihtunut)

Voit osallistua webinaariin omalta koneeltasi käsin.

Kohderyhmä

Työnohjaajat, jotka ohjaavat traumaattiselle stressille työssään altistuvia työntekijöitä

Kouluttaja

Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja

www.soilipoijula.fi

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan traumaattisen stressin vaikutuksiin, niiden tunnistamiseen ja työnohjaajan traumatietoisen työnohjauksen itsearviointityökaluun.

Kompetenssi #1

 • Tietämys sekundaarisen traumaattisen stressin (STS) merkeistä, oireista ja riskitekijöistä ja sen vaikutuksista työntekijöihin
 • Tietämys työyhteisön tukivaihtoehdoista, hoitoprosesseista työntekijöiden auttamiseksi tai ulkoisista tukiresursseista STS-oireista kärsiville työntekijöille

Kompetenssi #2

 • Tietämys ja kyky itsearviointiin, tarkkailuun ja ohjaajan oman STS:n käsittelyyn

Kompetenssi #3

 • Tietämys siitä, miten rohkaista työntekijöitä jakamaan tunneperäisiä kokemuksia traumatyön tekemisestä turvallisella ja tukevalla tavalla

Kompetenssi #4

 • Tietämys taidoista, jotka auttavat työntekijää tunneperäisessä uudelleensääntelyssä vaikeiden kohtaamisten jälkeen
 • Kyky arvioida intervention tehokkuutta
 • Valvoa kehitystä ja tehdä sopivia lähetteitä tarvittaessa

Kompetenssi #5

 • Tietämys psykologisen ensiavun perusteista tai muista tukevista lähestymistavoista, joilla autetaan henkilökuntaa hätätilanteen tai kriisin jälkeen

Kompetenssi #6

 • Kyky sekä mallintaa että valmentaa työntekijöitä traumalinssien käytössä ohjatakseen tapauksen käsitteellistämistä ja palvelun toimitusta

Kompetenssi #7

 • Tietämys resilienssitekijöistä ja kyky jäsentää resilienssin rakentamista yksilölliseen ja ryhmävalvonnan toimintaan

Kompetenssi #8

 • Kyky erottaa toisistaan työntekijän näkökulman odotetut muutokset ja kognitiiviset häiriöt, jotka liittyvät epäsuoraan traumalle altistumiseen

 

Hinta

150 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

5.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202