Seminaari 10 op (TY) - LUKI1107

Aika ja paikka

Aloitustapaaminen (4 h):
la 13.11.21 klo 10–14 (varalla la 20.11.21 klo 10–14)

Seminaarit (24–32 h), klo 12–14: Muutoksia aikataulussa
la 5.2., su 6.2., la 12.2., la 19.2., su 20.2., la 5.3., su 6.3., la 19.3., la 2.4.22

Tapaamiset Zoomissa

Jaksoon liittyvä ennakkotehtävä on kerrottu Moodlessa.

Kouluttaja

Tietokirjailija, FT Jyrki Korpua

Tavoitteet

Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Tavoitteena on oppia hallitsemaan käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan mittaiseksi kaunokirjalliseksi tekstiksi. Tavoitteena on syventää käsitystä itsestä kirjoittajana.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaariin ja kirjallinen lopputyö ja muita luovan kirjoittamisen opintojen aikana kirjoitettuja tekstejä sekä itsereflektio näytteenä portfoliossa.

Arviointi: 0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru