Sensorinen integraatio ja luova liikunta

31.03.2023–02.04.2023 Oulu

Meillä jokaisella on oma, ainutlaatuinen aistijärjestelmä, joka perustuu neurofysiologiaan, neuroanatomiaan sekä aivokemiaan. Se miten kehitymme, kasvamme, opimme, otamme vastaan tietoa, koemme ja tunnemme asioita sekä toimimme maailmassa, on paljolti riippuvaista siitä, miten käsittelemme eri aistikanavien kautta tulevaa tietoa.

Aika

31.3.–2.4.2023

Paikka

Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kenelle

Kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville esim. eri alojen terapeuteille, opettajille, varhaiskasvattajille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, sairaanhoitajille ja kouluavustajille

Hinta

345 €

Ilmoittautuminen

13.3.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

31.3.–2.4.2023, pe klo 16.00–20.00, la klo 9.00–17.00 ja su klo 9.00–15.00 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi eri alojen terapeuteille, opettajille, varhaiskasvattajille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, sairaanhoitajille ja kouluavustajille. Suosituksena on, että kaikilla osallistujilla olisi jonkin verran käytännön kokemusta työstä lasten kanssa.

Kouluttaja

Katja Nikkanen on lasten neurologiaan erikoistunut toimintaterapeutti, jolla on 30-vuoden kokemus terapiatyöstä. Hänellä on sensorisen integraation erikoistumiskoulutus sekä tanssi- ja liiketerapeutin koulutus Teatterikorkeakoulusta. Hän on myös mindfulness-ohjaaja sekä joogaopettaja. Katja on pitänyt vastaavia koulutuksia eri puolilla Suomea vuodesta 2010 lähtien.

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää vestibulaariaistin, proprioseptiivisen aistin, tuntoaistin, näköaistin sekä kuuloaistin toiminnan sekä niiden vaikutuksen lapsen kehitykseen, oppimiseen, toimintaan sekä hänen hyvinvointiinsa. Hän ymmärtää yhteyden aistitoiminnan sekä lapsen käytöksen välillä, ja osaa tarjota ratkaisuja helpottamaan erilaisia aistipulmista syntyviä haasteita koulussa, kotona sekä päiväkodissa. Koulutuksen käynyt pystyy ohjaamaan itsenäisesti luovan liikunnan ryhmiä lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita etenkin aistitoimintojen suhteen.

Sisältö

Sensorinen integraatio ja luova liikunta -koulutuksesta saat teoriatietoa viiden eri aistin toiminnasta sensorisen integraation viitekehykseen perustuen. Teoriatiedon lomassa saat paljon esimerkkejä siitä, miten erilaiset aistipulmat saattavat näkyä arjessa. Käytännön osuudessa mietimme yhdessä ja tehtävien kautta ratkaisuja erilaisiin arjen pulmiin, joita aistiongelmista kärsivät lapset ja heidän lähellään olevat aikuiset kohtaavat eri ympäristöissä.

Luova liikunta osuus perustuu sensorisen integraation teorialle ja tanssi- ja liiketerapian menetelmille. Luovan liikunnan osio sisältää erilaisia luovan liikunnan harjoituksia, aistiharjoitteita, leikkejä ym., joita pääset tekemään ja kokemaan yhdessä ryhmän kanssa. Käytännön osuudesta saat mukaasi kymmenen kerran työkalupakin, jonka avulla voit itse pitää luovan liikunnan tunteja vaikkapa koulussa tai päiväkodissa. Harjoituksia voi myös hyödyntää terapiatunneilla, kotona tai missä tahansa lasten ja nuorten kanssa. Luovan liikunnan harjoitusten avulla pääset kokemaan ja oppimaan, miten sensorisen integraation teoriaa voi soveltaa käytännössä.

Pe 31.3.2023 klo 16.00–20.00
Vestibulaariaistiin liittyvä teoria & harjoitukset
Sisäkorvan toiminta ja vestibulaarielin
Tasapaino- ja liikeaistin merkitys aivojen kehitykselle
Luovan liikunnan harjoitukset vstibulaariaistia ajatellen
La 1.4.2023 klo 9.00–17.00
Proprioseptiivinen aisti ja tuntoaisti teoria& harjoitukset
Syvätunnon/paineen merkitys aistitoimintojen säätelyssä
Kehotietoisuus, kehonkuva
Tuntoaistin merkitys aivojen ja tunne-elämän kehitykselle
Proprioseptiikan ja tuntoaistin yhteys vestibulaariaistiin
Luovan liikunnan harjoitukset proprioseptiikan ja tuntoaistin osalta
Su 2.4.2023 klo 9.00–15.00
Näköaisti ja kuuloaisti & harjoitukset
Näköaistin kehitys ja toiminta sekä yhteys vestibulaariaistiin
Kuuloaistin kehitys ja toiminta/ yhteys vestibulaariaistiin
Luovan liikunnan harjoitukset näköaistin ja kuuloaistin osalta

Koulutus on vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Teoriatieto kytketään koulutuksen aikana käytäntöön harjoittelun ja kokemusten jakamisen kautta.

Hinta

345 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittaudu

13.3.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.