Sensorisen integraation (ASI®) merkityksestä lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen ja osallisuuteen arjessa (etäkoulutus)

Sensorinen integraatio eli aistitiedon käsittely luo perustan kehitykselle ja oppimiselle. Ongelmat aistitiedon käsittelyssä voivat vaikeuttaa lapsen osallisuutta arjessa. Häiriöstä puhutaan silloin, kun pulmat vaikuttavat merkittävästi hänen kehitykseensä ja toimintakykyynsä.

Aika ja paikka

To 15.4.21 klo 17.00-20.00

Koulutus toteutuu webinaarina Zoomissa ja siihen osallistutaan omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen lähetetään osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja ala-asteikäisten opetuksen henkilöstö

Kouluttaja

SI/SIPT-, NDT/Bobath-, NDT-vauvaterapia, NBO-vauvahavainnointi, Fysioterapeutti (AMK) Mari Kuoppamäki-Herzig

Sisältö

•    Sensorinen integraation (ASI®) teoriasta
•    Sensorinen integraatio ja normaalikehitys
•    Miten sensorisen integraation häiriö voi näkyä lapsen käyttäytymisessä ja oppimisessa
•    Miten lapsen tuen tarve voidaan huomioida arjen ohjauksessa ja toimintaympäristön järjestämisessä

Hinta

80 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

29.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru