Skönlitteratur 5 op (OY) - AY00AG31

26.09.2022–21.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin klo 16.30–18.45 (24 t)
26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 31.10., 7.11., 14.11. ja 21.11.22

Etäopetus

Kouluttaja

FL Riitta Kosunen

Tavoitteet

De studerande känner till huvudlinjerna i svensk litteraturhistoria med dess representativa författare. De kan analytiskt diskutera skönlitterära texter både muntligt och skriftligt.

Sisältö

Genomgång av svensk litteraturhistoria, diskussion av skönlitterära verk.

Toteutustavat
Kontaktundervisning, föreläsningar med övningar
Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter

Arviointi
0-5