Sociolingvistik 5 op (OY) - AY00AG33

18.01.2023–08.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 3 x 45 min (+ 15 min tauko) klo 16.30-19.00 (12 t)
ke 18.1., 25.1., 1.2. ja 8.2.23

Etäopetus

Kouluttaja

FM Elisa Risto

Tavoitteet

De studerande har kunskaper om språkets olika funktioner i samhället, sociolingvistiska teorier och forskningsmetoder samt bekantskap med empirisk sociolingvistisk forskning.

Sisältö

Genomgång av viktiga inriktningar inom sociolingvistiken med tyngdpunkt på flerspråkighet

Toteutustavat

  • Föreläsningar och uppgifter
  • Skriftlig tentamen i Moodle

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5

Kurssimateriaali

  • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2010: Introduktion till sociolingvistik. Falun: Norstedts. s. 11–354.
  • Föreläsningsmaterial i Moodle