Sociolingvistik 5 op (OY) - AY00AG33

Aika ja paikka

Lv 2022-23
Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande har kunskaper om språkets olika funktioner i samhället, sociolingvistiska teorier och forskningsmetoder samt bekantskap med empirisk sociolingvistisk forskning.

Sisältö

Genomgång av viktiga inriktningar inom sociolingvistiken med tyngdpunkt på flerspråkighet

Toteutustavat
Föreläsningar
Skriftlig tentamen och/eller uppsats

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5

Kursmaterial
Kursmaterial för kontaktundervisning: Enligt lärarens anvisningar

Kurslitteratur för självständiga studier: Kontakta alltid den ansvariga läraren innan du sätter igång!

  • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2010: Introduktion till sociolingvistik. Falun: Norstedts. s. 11–354.
  • Kotsinas, Ulla-Britt, 2005: Invandrarsvenska.Hallgren & Fallgren. s. 11–146.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru