Solubiologian perusteet 3 op (UEF) - AY7020308

19.09.2018–19.01.2019 Raahe

Aika ja paikka

19.9.-31.10.2018.
Luennot to 4.10.2018 klo 17.00-19.15 ja 11.10.2018 klo 17.00-18.30.

Kouluttaja

Dos. Kirsi Rilla

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on hallita biomolekyylien rakenne ja toiminta, solun ja soluväliaineen rakenne, ymmärtää solun perustoiminnot, kuten solukalvon toiminta, kalvoliikenne, solunjakautuminen, liikkuminen, erilaistuminen ja solukuolema. Tavoitteena on myös ymmärtää solun rakenteiden ja molekulaaristen mekanismien häiriöitä ja niiden merkitystä esimerkinomaisissa taudeissa, sekä lääkeaineiden vaikutusmekanismeja solutasolla.

Sisältö

Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Luentomateriaali.Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.

Huomioitavaa

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson voi suorittaa syksyllä 2018.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

60 €

Ilmoittaudu

31.8.2018 mennessä Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.