Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma

Aika ja paikka

To 6.2. ja 20.2.2020 klo 12.00–16.00

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kysy etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveydenalan palveluntuottajat, jotka haluavat saada tietoa ja työkaluja toimialan tietosuojan ja tietoturvan käytännöistä

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Esimerkiksi tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma on pakollinen asiakirja kaikille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville palveluntuottajille, riippumatta siitä onko palveluntuottajalla käytössä sähköistä järjestelmää tai onko kyseessä yhdistys, toiminimi tai julkinen palveluntuottaja. Jos siis pohdit "koskeeko tämä asia minua" tai "pitäisikö minun tehdä tämä suunnitelma" - vastaus on kyllä.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia menettelyitä tietosuoja- ja tietoturva-asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien osalta. Lainsäädäntö puolestaan vaatii palveluntuottajalta myös tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatimista. Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatiminen edellyttää asiaan liittyvien hyvien käytäntöjen, lainsäädännön ja määräyksien tuntemista. Valvontaviranomaiset tekevät tarkistuksia tietosuojan ja tietoturvan omavalvontaan liittyen.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:
•    Asiakkaan ja potilaan yksityisyyden suojaaminen
•    Kirjaaminen tietoturvallisesti
•    Salassapito
•    Kansallinen tietosuojalainsäädäntö ja EU:n tietosuoja
•    Viranomaisvaatimukset esimerkiksi Kanta-palveluiden osalta
•    Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman rakentaminen
•    Tietosuoja- ja tietoturvariskit

Hinta

130 € Oulussa / 110 € Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Kysy ryhmätarjousta!

Ilmoittautuminen

21.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun ja Raahen toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi