Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma

Aika ja paikka

To 6.2. ja 20.2.2020 klo 12.00–16.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveydenalan palveluntuottajat, jotka haluavat saada tietoa ja työkaluja toimialan tietosuojan ja tietoturvan käytännöistä

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia menettelyitä tietosuoja ja tietoturva asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien osalta. Lainsäädäntö puolestaan vaatii palveluntuottajalta myös tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatimista. Tietosuojan ja tietoturven omavalvontasuunnitelman laatiminen edellyttää asiaan liittyvien hyvien käytäntöjen, lainsäädännön ja määräyksien tuntemista. Valvonta viranomaiset tekevät tarkistuksia tietosuojan ja tietoturvan omavalvontaan liittyen.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:
•    Asiakkaan ja potilaan yksityisyydensuojaaminen
•    Kirjaaminen tietoturvallisesti
•    Salassapito
•    Kansallinen tietosuojalainsäädäntö ja EU:n tietosuoja
•    Viranomaisvaatimukset esimerkiksi Kanta-palveluiden osalta
•    Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman rakentaminen
•    Tietosuoja- ja tietoturvariskit

Hinta

130 € Oulussa / 110 € Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

17.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Eija Karhu, puh. 044 021 0122, eija.karhu@raahe.fi