Sosiaalinen maailma 5 op (OY) - AY687360P

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 18.10.-9.11.2022 klo 16.30-19.30, opetusta ei syyslomaviikolla 43

Alustava aikataulu, opetuspäivät varmistuvat  myöhemmin.

Etäopinnot

Kouluttaja

Susanna Kuokkanen
Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä tarkoitetaan sosiaalisen evoluution käsitteellä. Hän tutustuu menneisiin ja nykyisiin yhteiskuntamuotoihin, sekä siihen, kuinka sosiaalinen maailma muotoutuu, esimerkiksi rituaalien, kielen, vallankäytön, uskonnon ja sukulaisuuden kautta.

Sisältö

Yhteisöjen muutos ja muotoutuminen sekä sosiaalisen evoluution teoriat ja kritiikki. Sosiaalisuuden eri puolet ja yhteisöllisen todellisuuden muotoutuminen mm. jaettujen merkitysten kautta.

Suoritustapa

Luennot 24 t, luentotehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru