Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (UEF)

Verkko-opiskelu

Aika ja paikka

Syksy 2019 , Syys- Marraskuu , verkkojakso

Kouluttaja

Tutkijatohtori Marjorita  Sormunen

Tavoitteet

Opiskelija
* Osaan määritellä sosiaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja kuvata teoreettisen tausta
* Osaa tunnistaa sosiaalisen markkinoinnin käyttötapoja ja menetelmiä terveyden edistämisessä
* Ymmärtää keskeiset eettiset periaatteet, jotka ohjaavat sosiaalisen markkinoinnin prosessia
* Osaa suunnitella sosiaalisen markkinoinnin prosessin sovellettavaksi todelliseen terveysongelmaan tai tilanteeseen
* Osaa perustella sosiaalisen markkinoinnin suunnitelman ratkaisut
* Osaa eritellä sosiaalisen markkinoinnin arviointikriteereitä ja valita sopivat prosessin eri vaiheisiin

Kirjallisuus:

Lee NR& Kotler P. (2016) Sicial Marketing. Changing Behaviors fo Good. (5th ed)
Donovan R. & Henley N. (2010) Principles and Practice of Social Marketing an international perspective.  UK: Cambridge University Press.
Sormunen M& Kallio H. (2014) Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä- markkinoinnin keinoin käyttäytymisen muutokseen?

Sisältö

Sosiaalisen markkinoinnin käsitteet ja teoreettinen tausta. Markkinoinnin komponetit ja sovellukset terveyskäyttäyttymisen edistämisessä ja asenteiden muutoksessa. Sosiaalisen markkinoinnin implementointi ja arviointi. Eettiset näkökohdat sosiaalisessa markkinoinnissa. Sosiaalisen markkinoinnin menetelmät.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru