Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op (UEF) - AY5512101b

Kouluttaja

YTM, tutkija Pasi Hirvonen

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat sosiaalipsykologian tutkimuskohteen, peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset tieteenalana.

Sisältö

Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat.

Suoritustapa

Kirjallisuustentti (3 kirjaa). Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Tenttipäivät

Syksy 2019: ma 30.9., ma 21.10., ma 11.11., ma 2.12.2019 klo 16.00-20.00
Kevät 2020: ma 13.1., ma 3.2., ma 2.3., ma 6.4., ma 4.5., ma 1.6.2020 klo 16.00-20.00
Syksyn 2020 tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

1. Suoninen, E.: ym. Arjen sosiaalipsykologia. WSOY, 2010
2. Burr, V.: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Vastapaino, 2004
3. Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liebkind, Johanna Ruusuvuori, Jan-Erik Lönnqvist, Nelli Hankonen, Tuuli Anna Mähönen, Inga Jasinskaja-Lahti, Jukka Lipponen: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita, 2015. Saatavilla e-kirjana kirjaston kautta.

Huomioitavaa

Opiskelija suorittaa joko AY5512101a Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op TAI AY5512101b Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op -opintojakson.

Hinta

138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)