Sosioemotionaalinen kehitys 5 op (OY)

Aika ja paikka

19.4.–30.5.2021

Verkkoluennot, tutustumiskäynnit (mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnalla), itsenäistä työskentelyä sekä 3 h tentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Nina Herajärvi

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata lapsen ja nuoren sosioemotionaalista kehitystä ja siihen vaikuttavia suojaavia ja riskitekijöitä  
 • pohtia sosioemotionaalisen kasvun ja käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä  näkökulmasta/  
 • kertoa, miten sosioemotionaalista kehitystä voidaan tukea monialaisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa  
 • kuvata, millaisia seurauksia sosioemotionaalisen kehityksen haasteilla voi olla yksilön elämässä

Sisältö

 • lapsen ja nuoren sosioemotionaalinen kehitys
 • ​sosioemotionaalista kehitystä suojaavat ja siihen liittyvät riskitekijät
 • ​sosioemotionaalisen kasvun ja käyttäytymisen haasteita
 • ​vahvuusperustaisuuden, lapsen ja nuoren kohtaamisen ja tuen vaikutukset itsetuntoon ja minäkuvaan​

Toteutustavat

Verkkoluennot, tutustumiskäynnit (mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnalla), itsenäistä työskentelyä sekä 3 h tentti Moodle-oppimisalustalla.

Oppimateriaali

 • Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2011). Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOY. 289 s.
 • ​​Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.). (2015). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. 381 s.  
 • ​Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 165 s.  
 • ​Ahonen, L. (2017). Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 290 s.  

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin ja vierailukäynneille osallistumista ja kirjallisuuden ja luentojen (4 teosta) tenttimistä opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru