Sosiologian peruskurssi 5 op (OY) - ay414067P

16.05.2022–25.05.2022 Oulu

Aika ja paikka

Ma-ke 16.-18.5. klo 16.30-19.15
Ma-ke 23.-25.5.2022 klo 16.30-19.15

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija

  • tuntee sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin
  • pystyy erottamaan toisistaan keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia
  • osaa käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä.

Sisältö

  • Sosiologian klassiset, modernit ja nykyiset tutkimusperinteet ja -suuntaukset sekä niiden keskeiset käsitteet ja teoriat ajankohtaisine sovellutuksineen
  • yhteiskunnallisen tiedon luonne
  • sosiologian paikka tieteenalajärjestelmässä

Toteutustapa

Luennot 20 h, kirjallisuus ja tentti 3 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Tenttiajat

Ma 30.5., ma 15.8. tai ma 19.9.2022 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

Aro, J. ja Jokivuori, P. 2010. Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYPro
Saaristo, K. & Jokinen, K. (2004) Sosiologia.

Arviointi

0-5