Sosiologian peruskurssi 5 op (OY) - ay414067P

Aika ja paikka

Ma-ke 16.-18.5. klo 16.30-19.15
Ma-ke 23.-25.5.2022 klo 16.30-19.15

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija

  • tuntee sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin
  • pystyy erottamaan toisistaan keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia
  • osaa käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä.

Sisältö

  • Sosiologian klassiset, modernit ja nykyiset tutkimusperinteet ja -suuntaukset sekä niiden keskeiset käsitteet ja teoriat ajankohtaisine sovellutuksineen
  • yhteiskunnallisen tiedon luonne
  • sosiologian paikka tieteenalajärjestelmässä

Toteutustapa

Luennot 20 h, kirjallisuus ja tentti 3 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Tenttiajat

Ma 30.5., ma 15.8. tai ma 19.9.2022 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

Aro, J. ja Jokivuori, P. 2010. Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYPro
Saaristo, K. & Jokinen, K. (2004) Sosiologia.

Arviointi

0-5

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru