Spektrometrian ja spektroskopian perusteet lukion kemiassa

Aika ja paikka

Pe 20.11.20 klo 10.00–16.00 Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Lukion kemian opettajat

Kouluttaja

Kemian ja matematiikan lehtori, ainekoordinaattori, yhteisöpedagogi (AMK), FM Ari Myllyviita
Ari Myllyviita on myös opettajakouluttaja, e-oppikirjailija ja vieraileva tutkija Johannesburgin yliopiston opetuksen tutkimuskeskuksessa

Sisältö

Spektroskopia ja LOPS 2015 ja 2019 (mitä opetussuunnitelmat edellyttävät)

Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien käsitteiden ja teemojen yhteydessä

Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmien perusteet

Spektrikirjastot

Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen

  • massaspektrien tulkinta

IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen

  • IR-spektrien tulkinta, spektrikartan laatiminen (tehtävätyyppi)
  • IR-spektrit ja isomeria

HNMR ja CNMR -spektroskopiat ja molekyylien atomien (vety ja hiili) erilaiset ympäristöt

  • HNMR-spektrien tulkintaa (erilaiset vetyjen ympäristöt)
  • CNMR-spektrien tulkintaa (hiiliatomien lukumäärä ja ympäristö)

UV-spektroskopia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen

  • standardisuoran tuottaminen pitoisuuden määrittämiseksi

Huomioitavaa

Ota mukaan oma kannettava tietokone. Asennettavat ohjelmat kerrotaan ennen koulutusta.

Kurssin aineistoa on sivulla: https://peda.net/p/myllyviita/spektroskopia

Hinta

140 € sisältäen koulutuksen, materiaalin sähköisenä ja kahvit

Ilmoittautuminen

2.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201