Språkfärdighet 1, 5 op (OY) - ay693688P

Aika ja paikka

Lähiopetus: 20 t
La 14.9. klo 10.00–13.30
Pe 4.10. klo 16.30–19.45
La 12.10. klo 10.00–13.30
Pe 8.11. klo 16.30–19.45
La 23.11.19 klo 10.00–13.30

 

Kouluttaja

FM Elisa Risto

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
De studerande har utvecklat medvetenhet om kommunikationsprocessen i olika genrer samt har ökad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på korrekt samt idiomatisk svenska. Därtill kan de översätta enkla texter från finska till svenska och/eller svenska till finska, samt utnyttja olika hjälpmedel vid översättandet. De kan formulera konstruktiv kritik av andras texter.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning und webbuppgifter
Toteutustavat: Föreläsningar och självständiga arbeten
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination
Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Kuulustelut

Verkkotehtävät, kerrotaan tarkemmin kurssilla