Språkfärdighet 2 5 op (OY) - ay693728P

14.01.2022–19.03.2022 Oulu

Aika ja paikka

14.–15.1., 11.-12.2. och 18.-19.3.22 (28 t)
Fredagar kl 16.30–19.45 och lördagar kl 9.00–14.00

Kouluttaja

HuK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Esitietovaatimukset: ay693688P Språkfärdighet 1

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.
Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar