Språkfärdighet 2 5 op (OY) - ay693728P

Aika ja paikka

14.–15.1., 11.-12.2. och 18.-19.3.22 (28 t)
Fredagar kl 16.30–19.45 och lördagar kl 9.00–14.00

Kouluttaja

HuK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Esitietovaatimukset: ay693688P Språkfärdighet 1

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.
Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru