Språkfärdighet II, 5 op (OY) - AY693728P

15.02.2023-10.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 (22 t)
15.2., 22.2., 1.3., 15.3., 22.3., 29.3., 12.4., 19.4. 26.4., 3.5. ja 10.5.23

Etäopetus

Kouluttaja

FM Marjo Ohtamaa

Tavoitteet

De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Toteutustavat
Kontaktundervisning, muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper
Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5