Språktillägnande och flerspråkighet 5 op (OY) - AY00AG34

Aika ja paikka

Lv 2022-23
Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande blir bevandrade i centrala teorier om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling och har insikter i kontinuerlig utvärdering av ett andraspråk. De har en uppfattning om två- och flerspråkighet på det individuella planet och om barns språkutveckling.

Sisältö

Genomgång av behavioristiska, kognitiva och sociokulturella perspektiv på andraspråksinlärning

Toteutustavat
Flerformsundervisning, föreläsningar, självständiga studier
Aktivt deltagande och skriftliga uppgifter

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru