Starter English, englannin alkeet, A1.1

20.09.2022–11.04.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

20.9.2022 – 11.4.2023
Ti 18.35 – 20.05
Kuusamon lukio, luokka 172 Goethe

Syyslukukausi päättyy viikolla 49 ja kevätlukukausi alkaa viikolla 2.

Kouluttaja

Salme Hamunen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

- osaa englannin alkeet
- pystyy jatkamaan opintojaan A2 -tasolle

Sisältö

Englannin alkeiskurssi, jossa käsitellään englannin kielen perusteita: aakkoset, äännemerkit, lukusanat, omistamisen ilmaisu, verbin preesens, persoonapronominit, kellonajat.

Monipuolista harjoittelua parin ja ryhmän kanssa: kuuntelua, ääntämistä, tekstejä ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

English for you, too Starter (Otava), Jokela Britta; MacKenzie-Mäkelä Kathryn; Sjögren Terhi. Myös vihko tarvitaan.

 

Hinta

94€
(maksetaan kahdessa erässä, puolet syyslukukaudella ja puolet kevätlukukaudella.)

Ilmoittaudu

11.9.2022 mennessä netin ilmoittautumislomakkella, tai puhelimitse Kuusamon toimipaikkaan puh. 040 860 8715.

Huom! Kurssi toteutuu, ja jälki-ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan.

Lisätiedot

Hanne Palosaari
Koulutussuunnittelija
hanne.palosaari@kuusamo.fi
Puh. 0400 175 657