STRATEGIA -ohjaajakoulutus ADHD-diagnosoitujen lasten vanhempainryhmien ohjaamiseen (etäkoulutus)

Koulutuksen käytyäsi voit ohjata Strategia-ryhmiä vanhemmille, joiden 4–12-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu adhd. Saat koulutuksessa ohjaajan käsikirjan sekä vanhemmille jaettavan materiaalin. Ohjaajakoulutuksen myötä saat näin työkalun omaan työhösi ja pystyt ohjaamaan itsenäisesti kursseja adhd-diagnosoitujen lasten vanhemmille.

Aika ja paikka

Ti-ke 16.-17.11.21 klo 9.00-16.00 verkossa

Koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua vähintään amk-tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja opetustoimen ammattihenkilöt. Kurssin ohjaajalta edellytetään tietoa adhd:stä, kokemusta adhd-oireisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamisesta sekä ryhmien ohjaamisesta. Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta.

Kouluttaja

Asiantuntija, varhaiskasvatuksen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tuuli Korhonen, ADHD-liitto ry
Koulutuksessa on mahdollisesti mukana myös toinen kouluttaja, varmentuu myöhemmin.

Sisältö

Kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään STRATEGIA-ohjausmenetelmään, minkä jälkeen osallistuja on pätevä ohjaamaan  4-12vuotiaiden adhd-diagnosoitujen lasten vanhempainryhmiä itsenäisesti.

Menetelmän sisältö ja rakenne

STRATEGIA-menetelmä lisää vanhempien ymmärrystä adhd:stä, sen tuomista haasteista lapsen ja nuoren toimintakyvylle sekä vahvistaa vanhempien valmiuksia tukea lastaan. STRATEGIA-menetelmä perustuu tutkimustuloksiin adhd:stä. Sisältö vastaa suomalaista yhteiskuntajärjestelmää, siinä on huomioitu erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusala sekä kansallinen ADHD:n Käypä hoito -suositus. Yhteiskunnan tukea koskevia tietoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Vanhempainkurssi koostuu viidestä kolmen tunnin kokoontumiskerrasta. Kokoontumisia on kerran viikossa. Kurssin sisältö rakentuu luennoista, yhteisistä keskusteluista ja harjoituksista. Menetelmää voidaan toteuttaa niin pienille (6-12 osallistujaa), kuin suurille (12-30 osallistujaa) ryhmille. Kurssikertojen teemat ovat:

  • Perustietoa adhd:stä
  • Vanhemman rooli ja perheen arki
  • Menetelmiä positiivisen käytöksen tukemiseksi
  • Välineitä ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja hallintaan
  • Yhteisön tukiverkostot ja palvelut

Kursseilla esitellään strategioita, joiden avulla tuetaan adhd-oireisen lapsen myönteistä käytöstä ja ehkäistään sekä käsitellään ristiriitoja.

Hinta

250 € sisältäen koulutuksen ja STRATEGIA-menetelmän materiaalin (ohjaajan ja vanhemman kansio) sähköisenä; suositeltavaa on tulostaa ohjaajan materiaali itselleen koulutukseen

Ilmoittautuminen

2.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa menetelmästä:

Strategia on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Se on kehitetty vanhemmille, joilla on adhd-diagnoosin saanut lapsi. Menetelmästä on kaksi eri kokonaisuutta, 4-12 -vuotiaiden lasten vanhemmille ja 13-17 -vuotiaiden nuorten vanhemmille suunnattu kurssi. Tämä koulutus keskittyy 4-12 -vuotiaiden lasten vanhempien ryhmänohjaamiseen.

STRATEGIA-menetelmä sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2005. Tuolloin tukholmalaisessa ADHD-keskuksessa Agneta Hellström työryhmineen kehitti menetelmän. Menetelmää on kehitetty vuosien saatossa ja se on saavuttanut Ruotsissa vakiintuneen aseman yhtenä adhd:n tukimuotona perheille. Menetelmän oikeudet omistaa Sinus AB, jonka kanssa ADHD-liitolla on yhteistyösopimus. ADHD-liitto toi menetelmän Suomeen vuonna 2015. ADHD-liitto järjestää sekä lasten että nuorten vanhemmille suunnattuja kursseja. Toiminnan pääpaino on ohjaajien koulutuksien järjestämisessä, jotta menetelmä olisi yhä laajemmin Suomessa vanhempien saatavilla. Suomessa on n.150 koulutettua ohjaajaa, joilla on pätevyys toteuttaa kursseja lasten vanhemmille.

Lisätietoa koulutuksesta:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru