Strategia -ohjaajakoulutus ADHD-diagnosoitujen nuorten (13-17 v) vanhempainryhmien ohjaamiseen

Vanhempainohjausmenetelmästä tukea adhd-oireisten nuorten vanhemmille

Kaksipäiväinen ohjaajakoulutus antaa pätevyyden toimia STRATEGIA −vanhempainohjauskurssin ohjaajana vanhemmille, joiden adhd-diagnoosin saanut lapsi on 13−17 −vuotias. Koulutukseen sisältyy ohjaajan käsikirja ja vanhemmille jaettavan kansion materiaali.

Aika ja paikka

Tike 29.30.11.22 klo 9.0016.00 verkossa

Koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua vähintään amk-tutkinnon suorittaneet terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattihenkilöt. Kurssin ohjaajalta edellytetään tietoa adhd:stä, kokemusta adhd-oireisten lasten/nuorten ja heidän perheidensä kohtaamisesta sekä ryhmien ohjaamisesta.

STRATEGIA-kursseja voivat järjestää organisaatiot, jotka tarjoavat tukea adhd-oireisten lasten/nuorten perheille (esim. terveys-, sosiaali- ja kasvatusala). Soveltuu erityisesti julkisen sektorin työkaluksi.

Kouluttaja

Asiantuntijat Tuuli Korhonen ja Henna Niskala, ADHD-liitto ry

Sisältö

STRATEGIA on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Siitä on kehitetty kaksi versiota: toinen on vanhemmille, joiden adhd-diagnoosin saanut lapsi on 4−12 −vuotias ja toinen vanhemmille, joiden lapsi on 13−17 −vuotias.

STRATEGIA-menetelmä lisää vanhempien ymmärrystä adhd:stä, sen tuomista haasteista lapsen toimintakyvylle sekä vahvistaa vanhempien valmiuksia tukea lastaan Menetelmään kuuluu viisi kokoontumiskertaa. Ne tapahtuvat viikon välein, 3 tuntia kerrallaan. Kurssin sisältö rakentuu luennoista,yhteisistä keskusteluista ja harjoituksista.

Kurssin tapaamiskertojen teemat:

  • perustietoa adhd:stä
  • vanhemmuuden vahvistaminen sekä lapsen ja perheen arjen helpottaminen
  • menetelmiä positiivisen käytöksen tukemiseksi
  • välineitä ristiriitatilanteiden ehkäisemiseksi ja hallintaan
  • tuki ja palvelut

Menetelmäkoulutus edellyttää aktiivista osallistumista molempina koulutuspäivinä ja jos on poissaoloja, ne tulee korvata erikseen sovituilla oppimistehtävillä. 

Hinta

350 € sisältäen koulutuksen ja STRATEGIA-menetelmän materiaalin (ohjaajan käsikirja ja vanhemmille jaettavan kansion materiaali)

Ilmoittautuminen

14.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa menetelmästä:

Strategia on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Se on kehitetty vanhemmille, joilla on adhd-diagnoosin saanut lapsi. Menetelmästä on kaksi eri kokonaisuutta, 412 vuotiaiden lasten vanhemmille ja 1317 vuotiaiden nuorten vanhemmille suunnattu kurssi. Tämä koulutus keskittyy 1317 vuotiaiden nuorten vanhempien ryhmänohjaamiseen.

STRATEGIA-menetelmä sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2005. Tuolloin tukholmalaisessa ADHD-keskuksessa Agneta Hellström työryhmineen kehitti menetelmän. Menetelmää on kehitetty vuosien saatossa ja se on saavuttanut Ruotsissa vakiintuneen aseman yhtenä adhd:n tukimuotona perheille. Menetelmän oikeudet omistaa Sinus AB, jonka kanssa ADHD-liitolla on yhteistyösopimus. ADHD-liitto toi menetelmän Suomeen vuonna 2015. ADHD-liitto järjestää sekä lasten että nuorten vanhemmille suunnattuja kursseja. Toiminnan pääpaino on ohjaajien koulutuksien järjestämisessä, jotta menetelmä olisi yhä laajemmin Suomessa vanhempien saatavilla. Suomessa on n.150 koulutettua ohjaajaa, joilla on pätevyys toteuttaa kursseja lasten vanhemmille.

Lisätietoa koulutuksesta:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru