Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op (UEF) - AY5524154

Kouluttaja

YTM Niko Eskelinen

Tavoitteet

Opiskelijalla on kurssin käytyään käsitys suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä instituutioista sekä näiden historiasta ja muutoksesta.

Sisältö

Kurssilla esitellään suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiötä (esim. poliittinen järjestelmä, talous, perhe, työelämä ja väestö), näiden kehitystä sekä muutostrendejä.

Suoritustapa

Kirjallisuus, joka tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.
Arviointi: 0-5

Tenttipäivät

Syksy 2019: ma 30.9., ma 21.10., ma 11.11., ma 2.12.2019 klo 16.00-20.00
Kevät 2020: ma 13.1., ma 3.2., ma 2.3., ma 6.4., ma 4.5., ma 1.6.2020 klo 16.00-20.00
Syksyn 2020 tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Kolme kirjaa seuraavista:
1. Anttila et al.: Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Vastapaino, 2016.
2. Heikkinen & Tuomi.: Suomalainen elämänkulku. Tammi, 2000.
3. Niemelä: Hyvinvointipolitiikka. Sanoma Pro, 2010.
4. Purhonen: Suomalainen maku Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen, Gaudeamus, 2014.

Hinta

138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)