Suomen kielen rakenne 5 op (OY) - ay694958Y

Opintojakso toimii pohjana suomen kielen perusopinnoille. Tiedekunnassa se on kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteinen jakso.

Aika ja paikka

Luennot: keskiviikkoisin ajalla 18.9.-30.10.2019 klo 16.30-19.45 (opetusta ei syyslomaviikolla 43)

Harjoitukset: torstaisin ajalla 3.10.-31.10.2019 klo 16.30-18.30  (ei syyslomaviikolla 43)

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FM Eveliina Mäntylä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.

Sisältö

Nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.

Suoritustapa

Luennot (24 tuntia), harjoitukset (10 t) ja itsenäistä opiskelua.

Tentti

Pe 8.11.2019, ti 14.1. ja ma 16.3.2020 klo 17.00-20.00

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Hinta

160

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207