Suomen kielen rakenne 5 op (OY) - ay694958Y

Opintojakso toimii pohjana suomen kielen perusopinnoille. Humanistisessa tiedekunnassa se on kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteinen jakso.

Aika ja paikka

Luennot: maanantaisin ajalla 14.9.-26.10. klo 16.30-19.45 (opetusta ei syyslomaviikolla 43)
Harjoitukset: tiistaisin ajalla 29.9.-27.10.2020 klo 16.30-18.30  (ei syyslomaviikolla 43) 

Koronatilanteesta johtuen kurssi toteutetaan etäopetuksena. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Kouluttaja

FM Eveliina Mäntylä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.

Sisältö

Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.

Suoritustapa

Luennot (24 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (99 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua (135) tuntia.

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207