Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY) (etäopetus)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Koronatilanteesta johtuen opinnot toteutetaan etäopetuksena. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Tavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa sosiolingvistiikka, erityisesti pohjoisten itämerensuomalaisten vähemmistökielten ja pohjoissuomalaisen puhekielen tutkimus, sekä oppijankielen tutkimus ja semantiikka. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma.

Kokonaisuuden kaikkia opintojaksoja voi suorittaa myös erikseen.

Lisäksi näiden opintojen kanssa suositellaan suorittamaan opintojaksot Suomen kielen rakenne (5op) ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (5 op).

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op (OY) - ay694938P
  • Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY)- ay694939P
  • Lauseoppi 5 op (OY) - ay694940P
  • Kielenhuolto 5 op (OY) - ay694937P
  • Tekstioppi 5 op (OY) - ay694941P

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä).

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäinen opintojakso: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru