Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022

Tavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

Suositellaan suoritettavaksi:

ay694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op
ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Perusopinnot, 25 op:

ay694937P Kielenhuolto, 5 op
ay694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
ay694941P Tekstioppi, 5 op
ay694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
ay694940P Lauseoppi, 5 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op (OY) - ay694938P
  • Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY) - ay694939P
  • Lauseoppi 5 op (OY) - ay694940P
  • Kielenhuolto 5 op (OY) - ay694937P
  • Tekstioppi 5 op (OY) - ay694941P

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä).

Opintojen tiedot tarkentuvat kesäkuussa 2021.

Kokonaisuuden kaikkia opintojaksoja voi suorittaa myös erikseen.

Lisäksi näiden opintojen kanssa suositellaan suorittamaan opintojaksot Suomen kielen rakenne (5op) ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (5 op).

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäinen opintojakso: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru