Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY) - AYA110401

14.09.2022–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023

Opinnot järjestetään kokonaan etäopintoina (Moodle, Zoom)

Tavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

Perusopinnot, 25 op:

AY694937P Kielenhuolto, 5 op
AY694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
AY694941P Tekstioppi, 5 op
AY694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
AY694940P Lauseoppi, 5 op

Suositellaan suoritettavaksi:

AY694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op
AY694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä).

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä hakeminen - valintaperusteet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.

Tietoa avoimen väylästä löydät täältä:
https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/avoimen_vayla

ks. Avoimen väylän hakukohteet: Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

Kokonaisuuden kaikkia opintojaksoja voi suorittaa myös erikseen.

Lisäksi näiden opintojen kanssa suositellaan suorittamaan opintojaksot Suomen kielen rakenne (5op) ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (5 op).

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäinen opintojakso: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

31.8.2022 klo 14.00 mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207