Suomen kulttuurifilosofinen perinne 5 op (OY) - ay700621A

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee suomalaisen filosofian historiaa 1900-luvulla erityisesti arvofilosofian, etiikan ja kulttuurifilosofian piirissä.

Sisältö

Kirjatentti
Ma 7.10.19 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 18.11.19 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 20.4.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Salmela: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata