Svensk fonetik med uttal 5 op (OY) - ay693691P

Aika ja paikka

Lähiopetus: 38 t

Pe 17.1. klo 16.30–19.45
La 1.2. klo 10.00–13.30
Pe 14.2. klo klo 16.30–19.45
La 14.3. klo 10.00–13.30 - etäopetus
Pe 3.4. klo 16.30–19.45 - etäopetus
Pe 24.4. klo 16.30–19.45 - etäopetus
La 25.4. klo 10.00–13.30 - etäopetus
Pe 8.5 klo 16.30–19.45 - etäopetus
La 9.5.20 klo 10.00–15.00 - etäopetus

Kouluttaja

FM Anne Saarijärvi

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
De studerande kan beskriva svenskt uttal och dess särdrag gällande ljudsystemet samt ord- och satsprosodin. De kan även räkna upp de största skillnaderna mellan finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Därtill kan de läsa, analysera och producera enkla svenskspråkiga transkriptioner. De kan producera antingen de finlandssvenska eller rikssvenska vokal- och konsonantljuden. Därtill kan de betona svenska ord, fraser och satser enligt rekommendationer för den valda uttalsvarianten.

Sisältö

Systematisk genomgång av ljudsystemet samt ord- och satsprosodin i svenskan. Jämförelser mellan finlandssvenska och rikssvenska samt transkriptionsövningar. Träning med hjälp av olika slags lästexter av varierande svårighetsgrad.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar med övningar och uttalsövningar i språkstudion
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Aktivt deltagande i undervisningen samt delprov och/eller en skriftlig avslutande tentamen
Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Kuulustelut

KOTITENTTI! Opettaja ilmoittaa tarkemmin opiskelijoille.