Svensk språk- och samhällshistoria 5 op (OY) -ay693692P

Aika ja paikka

Huom. muuttunut aikataulu ja toteutustapa.

Opetus toteutetaan etäopetuksena. Opetusta ei tallenneta

to 2.4. alkaen klo 16.30
ma 6.4. alkaen klo 16.30
ke 15.4. alkaen klo 16.30

Kouluttaja

Prof. Paula Rossi

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
De studerande kan de nordiska språkens, i synnerhet svenskans, historiska bakgrund samt de politiska, samhälleliga och sociala faktorer som varit av betydelse för svenskans utveckling. De kan även redogöra för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.

Sisältö

Genomgång av språkutveckling från urnordisk till nysvensk tid. Språkutvecklingen betraktas i ett samhälls- och kulturhistoriskt perspektiv.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Avslutande skriftligt förhör/inlämningsuppgifter/uppsats
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Kuulustelut

Essee, kerrotaan tarkemmin kurssin aikana.