Svensk språk- och samhällshistoria 5 op (OY) - AY00AG32

Aika ja paikka

Lv 2022-23
Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande kan de nordiska språkens, i synnerhet svenskans, historiska bakgrund samt de politiska, samhälleliga och sociala faktorer som varit av betydelse för svenskans utveckling. De kan även redogöra för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.

Sisältö

Genomgång av språkutveckling från urnordisk till nysvensk tid. Språkutvecklingen betraktas i ett samhälls- och kulturhistoriskt perspektiv.

Toteutustavat
Kontaktundervisning
Skriftligt förhör/inlämningsuppgifter/uppsats

Arviointi
0-5

Föreläsningar
Kontakta alltid den ansvariga läraren innan du sätter igång!

  • Barðdal, Jóhanna, Jörgensen, Nils, Larsen, Gorm & Martinussen Bente, 1997: Nordiska. Våra språk förr och nu. Lund:Studentlitteratur. s. 1–125.
  • Edlund, Lars–Erik & Hene, Birgitta, 1992: Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. Stockholm:Norstedts. s. 1–120 (kap. 1–6).
  • Pettersson, Gertrud, 1996: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. Lund:Studentlitteratur.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru