Syömishäiriöt ja kehosuhde – välineitä myötätuntoisen yhteyden rakentamiseen syömishäiriöön sairastuneen kanssa

11.04.2024 Verkossa

Syömishäiriöt ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana pandemian jälkeen. Nuoret ovat ahdistuneita ja yksi ahdistuneisuuden muoto ovat erilaiset syömishäiriöt. Nuorten hätä koskettaa meitä kaikkia ja jokaisen, joka on tekemisissä nuorten kanssa, tulisi tietää mistä on kysymys ja miten voisi auttaa ja tukea sairastunutta. Aina ei tarvita erityisosaamista vaan tärkeintä on olla kuulolla ja tukena.

Tässä koulutuksessa saat tietoa siitä, miten vuorovaikutusta sairastuneen kanssa tulisi rakentaa ja millaisilla terapeuttisilla menetelmillä. Saat ymmärrystä ja osaamista, miten puhua siitä mistä pitäisi puhua. Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrystä sairastuneen mielenmaailmasta, kehonkuvasta ja omaat taitoja kohdata vaikeassa tilanteessa olevaa syömishäiriöön sairastunutta. Lisäksi kuulet kokemusasiantuntijan ajatuksia omasta toipumisestaan.

Aika

11.4.24

Paikka

Etäopetuksena Zoomissa

Kenelle

Kaikki syömishäiriöisten kanssa työskentelevät

Ilmoittautuminen

22.3. mennessä

Hinta

200 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

To 11.4.24 klo 9.00–16.00 webinaari Zoomissa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille syömishäiriöisten kanssa työskenteleville, jotka haluavat oppia paremmin auttamaan ja tukemaan syömishäiriöistä henkilöä ja sairastuneen läheisiä.

Kouluttaja

Syömishäiriöihin erikoistunut vaativan erityistason psykoterapeutti, TtM Sarianna Virpikari

Psykofyysinen fysioterapeutti, lyhytterapeutti Annukka Rahikkala

Kokemusasiantuntija, kirjailija Eveliina Hokkanen (oma toipumisen kaari syömishäiriöstä)

Tavoitteet

 • perehtyä syömishäiriöisen maailmankuvan hahmottamiseen ja saada lisää ymmärrystä siihen, mitä syömishäiriö ja kehollisuus sairastuneelle tarkoittavat
 • saada tietoa, miten tukea sairastunutta psykoterapeuttisilla menetelmillä - mikä on olennaista kohtaamisessa
 • saada tietoa, mikä on vuorovaikutustyössä keskeistä syömishäiriöön sairastuneen kanssa ja miten luoda hyvää vuorovaikutusta
 • oppia myötätuntoisen suhteen kautta vahvistamaan tervettä minuutta ja kehonkuvaa
 • oppia hahmottamaan kehomieli-yhteyttä ja sen merkitystä kuntoutujan toipumiseen
 • saada ideoita syömishäiriötä sairastavan kehomieli-yhteyden tukemiseen ja syömishäiriötä sairastavan asiakakkaan kohtaamiseen
 • ymmärtää mitä kehonkuvalla tarkoitetaan ja mitkä asiat vaikuttavat kehonkuvan muotoutumiseen sekä milloin kehonkuva on eheä ja milloin vääristynyt
 • ymmärtää miten syömishäiriötä sairastava voi kokea kehonkuvansa ja kuinka kehomieli-yhteys voi katketa

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • tietää, mitä vääristyneellä kehonkuvalla tarkoitetaan ja tietää mikä on eheä kehonkuva
 • osaa soveltaa ja käyttää työssään erilaisia psykoterapeuttisia ja psykofyysisen psykoterapian menetelmiä myönteisen kehonkuvan vahvistamiseksi
 • ymmärtää syömishäiriöön sairastuneen maailmankuvaa ja kehonkuvaa
 • tietää, mitkä tekijät ovat olleet merkityksellisiä syömishäiriöön sairastuneen toipumisessa

Sisältö

Syömishäiriöisen kehonkuva ja minäkuva
Mitä kehonkuvalla tarkoitetaan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat?
Millainen kehonkuva on eheä, entä vääristynyt?

Mitä psykoterapeuttisia ja psykofyysisiä menetelmiä voi hyödyntää syömishäiriöisten hoidossa myötätunnon vahvistamiseksi ja kehomieli-yhteyden eheyttämiseksi

Syömishäiriöstä toipuneen kokemukset

Hinta

200 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

22.3.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.