Syventävä jakso 7 op | Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus 15 op

25.05.2024–29.05.2024 Oulu, Verkossa

Aika ja paikka

Lähijakso la–su 25.–26.5.24 klo 10.00–17.00 Oulu (ei etäosallistumismahdollisuutta tässä jaksossa)

Etäjakso ke 29.5.2024 klo 17.00–20.15 Zoom

Tarvitset etäyhteyttä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Sisältö

Teoria

 • Lapsijooga lapsille, joilla on erityistarpeita (mm. ylivilkkaat, ADHD)
 • Maadoitus, somaattisuus, kehotietoisuus ja itsesäätely sekä Brain Gym
 • Itseilmaisu ja tunnetaidot kokonaisvaltaisessa lapsijoogassa
 • Syventävän jakson harjoitteet ja ohjelmat teoriassa

Käytäntö

 • Syventävät asana-harjoitteet, luovuutta ja itseilmaisua tukevat lapsijoogaohjelmat ja liikeharjoitteet, liikeleikit sekä hiljaisuusleikit
 • Terapiakeskeisiä keho-, rentoutus- ja hermoston toimintaa tasapainottavia harjoitteita tukemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Lapsen itsesäätelyä, vireystilan säätelyä ja resilienssiä tukevat harjoitteet
 • Hengitysharjoitteet ja hermostoa säätelevät harjoitteet
 • Luovaa itseilmaisua sekä tunnetaitoja vahvistavat harjoitteet
 • Rentoutus- ja visualisointiharjoitteet; läsnäoloa, keskittymiskykyä sekä mielen rauhoittamista vahvistavat harjoitteet
 • Runsaasti harjoitteita, jotka voit yhdistää lapsituntien ohjauksiin sekä integroida mm. pedagogiseen, terapeuttiseen- ja tunnekasvatustyöhön sekä lapsen persoonallista kehitystä tukemaan
 • Kattava koulutusmateriaali sekä valmiit, tarinallisuutta, luovuutta ja tunnetaitoja vahvistavat lapsijoogaohjelmat 1–4 sekä useita harjoitekokonaisuuksia, joita voit käyttää lapsijoogan ryhmä- ja yksilöohjauksiin sekä yksittäisinä harjoitteina tukemaan itsesäätelyä, rauhoittumista, vireystilan säätelyä ja tunnetaitoja

Hinta

420 € sisältäen kaksi lähiopetuspäivää, etätapaamisen, koulutusmateriaalin, etäosion tallenteen koulutuksen ajan, kokeen ja oppilastyön reflektoinnin

Ilmoittaudu

6.5.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus 15 op -koulutuksen pääsivun kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/kokonaisvaltainen-lapsijoogan-ohjaajan-koulutus-15-op-3/

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.