Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op (OY) - ay700629A

11.10.2021–15.08.2022 Oulu, Kuusamo

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijaa perehtyy kokonaisvaltaisesti filosofian historiaan tai syvällisesti johonkin filosofian historian ongelmaan, ajattelijaan tai aikakauteen.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 11.10.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 31.1.22 klo 17.00-20.00 (Huom! Muutos tenttipäivässä)
2. uusinta ma 15.8.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Kenny, Anthony. 2012. An Illustrated Brief History of Western Philosophy. 20th Anniversary Edition, 3rd edition. Oxford: Wiley-Blackwell.  (vanhempi painos on myös mahdollinen)
TAI
- Opettajan kanssa erikseen sovittava valikoima syventävää kirjallisuutta jostakin filosofian historian henkilöstä, ongelmasta tai ajanjaksosta.