Taidehistoria ja kulttuuriperintö 5 op (JY)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki taidehistoriasta ja taidekulttuurista kiinnostuneet.

Kouluttaja

Jyväkylän avoimen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija :
* Tuntee henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön monimutoisuuden ja valtasuhteet sekä niitä synnyttävien ja muuttavien prosessien pääpiirteet:
* Hallitsee perustiedot Suomen ja länsimaiden taideinstituutioiden ja taiteenalojen merkittävistä kehityslinjoista
* Käsittää niiden syy-seuraussuhteet talouden, yhteiskunnallisen muutoksen,  tieteen ja teknologina kanssa sekä
* Ymmärtää taiteen historiallisuuden ja sosiaalisen sidonnaisuuden

Huomioitavaa

SUORITUSTAVAT:
Luentopäiväkirja luentojen ja kurssikirjallisuuden pohjalta. Saat opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

KIRJALLISUUS:
Larry Shiner, The Invention of Art: A Cultural History:
HOMEROS: Odysseia
Kalevala
DANTE, Jumalainen näytelmä: Helvetti.