Taidehistoria ja kulttuuriperintö 5 op (JY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki taidehistoriasta ja taidekulttuurista kiinnostuneet.

Kouluttaja

Jyväkylän avoimen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija :
* Tuntee henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön monimutoisuuden ja valtasuhteet sekä niitä synnyttävien ja muuttavien prosessien pääpiirteet:
* Hallitsee perustiedot Suomen ja länsimaiden taideinstituutioiden ja taiteenalojen merkittävistä kehityslinjoista
* Käsittää niiden syy-seuraussuhteet talouden, yhteiskunnallisen muutoksen,  tieteen ja teknologina kanssa sekä
* Ymmärtää taiteen historiallisuuden ja sosiaalisen sidonnaisuuden

Huomioitavaa

SUORITUSTAVAT:
Luentopäiväkirja luentojen ja kurssikirjallisuuden pohjalta. Saat opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

KIRJALLISUUS:
Larry Shiner, The Invention of Art: A Cultural History:
HOMEROS: Odysseia
Kalevala
DANTE, Jumalainen näytelmä: Helvetti.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru