Taloudelliset tunnusluvut ja niiden tulkinta

Aika ja paikka

To 10.12.2020 klo 12.30–15.30 verkossa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona  omalta koneeltasi, tarkemmat tiedot lähetetään sähköpostiin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat työssään taloudellista informaatiota ja sen tulkintaosaamista, mutta eivät työskentele pääsääntöisesti taloudellisissa tehtävissä.

Kouluttaja

KTM, laskennan ja raportoinnin asiantuntija Vennu Tikkala, KPMG Oy Ab
Vennu Tikkalalla on usean vuoden kokemus laskennan ja raportoinnin asiantuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Tikkala Vennu

Sisältö

Koulutuksessa luodaan perusta organisaation tuloksen, taseen ja siitä johdettavien tunnuslukujen tulkintaan. Koulutuksen päähuomio on taloudellisten tunnuslukujen kolmessa pääryhmässä: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Näiden lisäksi voidaan käsitellä muiden osa-alueiden tärkeimpiä tunnuslukuja. Koulutus antaa eväät taloudellisten tunnuslukujen tulkitsemiseen, hyödyntämiseen ja niiden erikoispiirteiden huomioimiseen. Koulutuksessa vahvistetaan opittuja asioita käytännön esimerkkitehtävän avulla.

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

23.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi