Taloussosiaalityön käytännön taitoja

Ajankohtainen webinaari talousosaamisen vahvistamiseksi sosiaalityössä

Aika ja paikka

To 29.9.22 klo 13.00–16.00 verkossa

Osallistuminen koulutukseen etänä omalta laitteelta (Zoom-yhteys). Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse lähtettävässä kutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Sosiaalialalla työskentelevät ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

Kouluttaja

Yliopisto-opettaja, projektipäällikkö, YTL Sirpa Karjalainen
Sirpa työskentelee Jyväskylän yliopistossa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa yliopistonopettajana ja projektipäällikkönä TASOS -taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus hankkeessa. Opetus- ja kehittämistyö kietoutuvat taloussosiaalityön teemoihin. Hän on työskennellyt pitkään sosiaali- j a terveydenhuollon työtehtävissä sekä asiakas- että kehittämistyössä eri ikäisten asiakkaiden parissa. Sosiaalityössä häntä kiinnostaa erityisesti monitoimijainen verkostoitunut yhteiskehittäminen, jonka avulla tavoitellaan parempia asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja.

Tutkija, YTM (sosiaalityö) Marja Hekkala
Marja toimii tutkijana Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hankkeessa Tampereen yliopistossa ja tekee väitöskirjaa aikuissosiaalityön ammatillisesta toimijuudesta. Hänellä on monipuolinen sosiaalityön kokemus aikuisasiakkaiden palveluista. Sosiaalityössä häntä kiinnostaa erityisesti ihmisoikeuksien ja perustuslain sosiaaliturvalupauksen toteutumisen tarkastelu.

Sisältö

  • Mistä on kyse, kun puhutaan taloussosiaalityöstä?
  • Havaintoja sosiaalityön asiakastyöstä
  • Käytännön työn kehittäminen taloussosiaalityön suuntaan. Miten lähden kehittämään? Esimerkkejä taloussosiaalityön sovelluksista
  • Visioidaan taloussosiaalityötä ryhmissä

Koulutus sisältää luentojen lisäksi keskustelua sekä ryhmätyöskentelyä.

Hinta

75 € sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru