Tartu toimeen! Työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen

Aika ja paikka

Ti 6.10.20 klo 16.00-19.00

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset, koulutus on suunnattu erityisesti perusopetuksessa toimiville

Kouluttaja

Toimintaterapeutti (SI-pätevyys), mindfulness-ohjaaja Merja Tompuri

Sisältö

Tartu toimeen -koulutus antaa työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen. Näiden työkalujen avulla voidaan vahvistaa oppilaan taitoa toiminnan aloittamiseen ja sen loppuun saattamiseen erityisesti silloin, kun sisäinen motivaatio ei ole vahvimmillaan ja toiminta vaatii ponnistelua. Pitkällä aikavälillä toimeen tarttumisen harjoittelu vahvistaa oppilaan motivaatiota, kasvun asennetta, itseohjautuvuutta sekä monia luonteenvahvuuksia kuten sinnikkyyttä ja itsesäätelyä. Koulutuksessa tutustutaan aloittamisen tukiin, haasteiden edessä ponnisteluun sekä tauottamisen keinoihin.

Koulutuksen taustalla vaikuttaa toimintaterapian luottamus toiminnan voimaan, positiivinen psykologia sekä tietoisuustaidot. Siinä otetaan huomioon oppilaan käytettävissä olevat voimavarat aina taidoista vireystilaan sekä se, miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat toiminnan aloittamiseen ja siinä pysymiseen.

Työskentelytaitojen vahvistaminen palvelee kaikkia oppilaita sekä erityisesti heitä, joilla on haasteita toimeen tarttumisessa. Koulutuspäivänä käsiteltävien aiheiden pohjalta voidaan löytää ne painopisteet, joihin näiden oppijoiden kanssa kannattaa paneutua tarkemmin esimerkiksi erityisopetuksessa.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

75 € Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa tai omalta koneelta

Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin.

Ilmoittautuminen

21.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse siinä tapauksessa toimipaikaksi Kuusamo.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttajasta

Merja on työskennellyt parikymmentä vuotta lasten kuntoutuksen parissa tehden yhteistyötä kasvattajien kanssa. Hän on kiinnostunut siitä, kuinka ihminen voi löytää itselleen tasapainon toiminnan ja voimavaroja uudistavan rauhoittumisen välillä. Ohjatessaan lapsia ja aikuisia hän käyttää keinoina teoreettisen tiedon jakamista, toimintaa kuin tarinoita.

Merja Tompuri on kirjoittanut aiheeseen liittyvät kirjat Tenavat tasapainoon (2016) ja Tartu toimeen, joista jälkimmäinen oli Opettajien tietopalvelun kauden kirja syksyllä 2018.

Lisätietoa kouluttajan kotisivuilla: www.arjentasapaino.net