Tasavertainen kohtaaminen -työpaja

Aika ja paikka

Työpaja on osa Koulujen kohtaamispäivää 2022

La 3.9.2022 Kuusamo

  • Työpajoja toteutuu Kuusamon lukiolla ja Kuusamo-opistolla. Työpajojen tarkemmat paikat ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille.
  • Tämä työpaja toteutuu aamupäivällä klo 9.00-12.00 ja iltapäivällä klo 13.00-16.00
  • Valitse ilmoittautumislomakkeella, kumpaan työpajaan osallistut.

Kohderyhmä

Peruskoulun opetus- ja ohjaushenkilöstö

Kouluttaja

TaM, LogoArt -taideterapiaohjaaja, Elämäntaide -kouluttaja, Avekki-kouluttaja Minna Rimpiläinen

Sisältö

"Tasavertainen kohtaaminen on kuin silta ihmisen luota toisen luokse. Se on kuin vahvistava peili, josta näemme sen, mikä meissä on hyvää ja kaunista. Tasavertainen kohtaaminen mahdollistaa kuulluksi- ja nähdyksitulemisen kokemuksen, luottamuksen rakentamisen. Se on kuin avainnippu, jolla voidaan avata lukkoja, kehittää uutta yhdessä ja ratkoa ristiriitoja syyllistämättä tai syyllistymättä. Tasavertainen kohtaaminen rakentaa onnellisuutta ja lisää hyvinvointia."

Tasavertaisella kohtaamisella voidaan vaikuttaa yhteisöllisyyteen, erilaisten ihmisen ja haastavasti käyttäytyvien ihmisten arvostavaan kohtaamiseen. Tasavertainen kohtaaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot ehkäisevät syrjäytymistä. Tasavertaisen kohtaaminen viestii jo itsessään: "Minä pidän sinusta." "Olemme samalla puolella." Sinun asiasi on minulle tärkeä." "Olet arvokas."

Työpajan tavoitteena on vahvistaa osallistujien taitoa kohdata työ- ja oppimisyhteisönsä jäsenet arvostavasti eri tilanteissa sekä vahvistaa koko koulun yhteisöllisyyttä. Työpajan sisältöesimerkkejä:

- Jokaista arvostava kohtaaminen
- Yhteisöllisyyden rakentaminen
- Syrjäytymisen ehkäiseminen
- Jokainen on hyvä ja arvokas juuri sellaisena kuin on
- "Minä pidän sinusta" "Olemme samalla puolella" "Sinun asiasi on minulle tärkeä" "Olet arvokas"
- Nähdyksi tulemisen kokeminen
- Haastavan ihmisen tasavertainen kohtaaminen

Huomioitavaa

Tässä työpajassa ovat käytössä seuraavat kuntakohtaiset kiintiöt:

Kuusamo: 14 osallistujaa / työpaja
Taivalkoski:  6 osallistujaa / työpaja

Yhteensä maks. 20 osallistujaa / työpaja. Työpajan kustantaa SKY Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämishanke.

Hinta

Koulutuspäivässä voi osallistua joko yhteen tai kahteen eri työpajaan hintojen ollessa seuraavat:

  • 155 € sisältäen kaksi työpajaa koulutuspäivässä, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan
  • 90€ sisältäen yhden työpajan, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan

Ilmoittautuminen

Työpajoihin ilmoittautuminen 19.8. mennessä:

  • Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kotisivuilla olevien työpajojen yhteydessä. Työpajat löytyvät kohdasta: Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.
  • Osassa työpajoja on rajoitettu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Peruminen tulee tehdä kirjallisesti: kesayo@kuusamo.fi

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 19.8. jälkeen, mikäli työpajoissa on vielä tilaa. Jälki-ilmoittautumiset tehdään sähköpostilla: kesayo@kuusamo.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru