Tehostettu oppilaanohjaus erilaisissa toimintaympäristöissä (etäkoulutus)

Aika ja paikka

22.9.21-14.1.22 verkossa

1. osio ke 22.9. klo 12.00-15.00
2. osio pe 5.11. klo 9.00-12.00
3. osio pe 14.1. klo 9.00-12.00

Koulutukseen osallistutaan etänä omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille kutsussa.

Koulutus toteutuu, ilmoittautua voi edelleen kotisivujen kautta ilmoittautumislomakkeella.

Kohderyhmä

 • Oppilaanohjauksen ja oppilashuollon parissa työskentelevät ammattilaiset: oppilaanohjaajat, kuraattorit, erityisopettajat ym. peruskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa
 • 3. osio on tarkoitettu edellisten lisäksi myös muille nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, kuten nuorisotyöntekijöille, etsiville nuorisotyöntekijöille jne.

Kouluttaja

KT Helena Kasurinen

Helena on työskennellyt elinikäisen ohjauksen asiantuntijana valtion hallinnossa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Hän on ollut mukana yleissivistävän koulutuksen opinto-ohjausta käsitelleessä opetussuunnitelmatyössä 2000-luvun alusta lähtien, viimeksi työryhmässä, jossa laadittiin ohjauksen tekstit vuoden 2020 lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Kasurinen on työskennellyt myös yliopistonlehtorina ohjauksen koulutuksessa.

Hänen tutkimusintressinsä ovat kohdistuneet nuorten tulevaisuusorientaatioon, ohjauksen järjestämiseen ja yksilön työllistyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Viimeisin tutkimushanke käsitteli opiskelijoiden hyvinvointia sekä tulevaisuususkoa ja resilienssiä. Helena Kasurinen on tutkinut myös yksilöiden ohjaus- ja tukitarpeiden tunnistamiseen vaikuttavia tekijöitä. Viimeksi hän on kirjoittanut artikkelia ohjausprosessin vaikuttavuudesta ja laadun arvioinnista CEDEFOP:n myöhemmin tänä vuonna ilmestyvään julkaisuun yhdessä Mika Launikarin kanssa.

Sisältö

1. osio: Tehostettu ohjaus ke 22.9.21 klo 12.00-15.00

 • Mitä tarkoitetaan tehostetulla ohjauksella?
 • Miten tunnistan tehostetun ohjauksen ja tuen tarpeet?
 • Minkälaisia kysymyksiä ja pohdintoja tehostettu ohjaus herättää?

Koulutusosio sisältää alustuksen tehostetun ohjauksen periaatteista ja lisäksi osallistujien ohjattua työskentelyä, mikä mahdollistaa tehostetun ohjauksen ja oppijoiden ohjaustarpeiden tarkastelun erilaisissa toimintaympäristöissä.

2. osio: Tehostettu ohjaus ja monialainen yhteistyö pe 5.11.21 klo 9.00-12.00

 • Miten eri dokumentit ohjaavat ohjauspalvelujen järjestämistä ja yhteistyötä?
 • Miten yhteistyö sujuu tällä hetkellä oppilaitoksen sisällä?
 • Minkälaisia kysymyksiä ja pohdintoja tehostettu ohjaus herättää yhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna

Koulutuosio sisältää alustuksen ja osallistujien ohjattua työskentelyä. Keskustellaan ohjaussuunnitelman merkityksestä ja oppilaitoksen yhteistyömalleista. Minkälaisia haasteita osallistujat ovat kohdanneet uusien toimintamallien kehittämistyössä? Minkälaisia ratkaisuja on jo löydetty?  

3. osio: Tehostettu ohjaus ja paikallinen sekä alueellinen yhteistyö pe 14.1.22 klo 9.00-12.00

 • Miten eri dokumentit ohjaavat ohjauspalvelujen järjestämistä ja yhteistyötä paikallisena ja alueellisena toimintana?
 • Miten eri hallinnonaloja edustavien asiantuntijoiden yhteistyö sujuu tällä hetkellä?
 • Minkälaisia kysymyksiä ja pohdintoja tehostettu ohjaus herättää yhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna?

Koulutuosio sisältää alustuksen ja osallistujien ohjattua työskentelyä. Keskustellaan ohjaussuunnitelman merkityksestä ja oppilaitoksen yhteistyömalleista. Minkälaisia haasteita osallistujat ovat kohdanneet uusien toimintamallien kehittämistyössä? Minkälaisia ratkaisuja on jo löydetty?  

Huomioitavaa

Osallistujat voivat lähettää ehdotuksia käsiteltävistä teemoista ja kysymyksiä, joita he haluavat tarkasteltavan koulutussessioiden aikana. Jokaisen session sisältöä voidaan muokata siten, että teemat ja työskentelytavat parhaiten vastaavat osallistujien tarpeisiin. Sisältöjä muokataan osallistujien taustaorganisaation ja ennalta esitettyjen toiveiden mukaisesti. Tarkempi ohjeistus kerrotaan koulutuskutsussa.

Hinta

155 € / koulutuskokonaisuus osiot 1-3 sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
55 € / 3. osio sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

 

Ilmoittautuminen

7.9. mennessä koulutuskokonaisuuteen
17.12. mennessä 3. osioon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru