Tekstin jalostaminen ja editointi (etäkoulutus)

Aika ja paikka

- Etäopetus: ke 24.3., 28.4. ja 10.6.21 klo 17.00-20.15 (12 t), Zoom
- Kirjoittajaklinikka: ke 19.5.21 henkilökohtainen klinikkailta. Opettaja sparraa kutakin opiskelijaa erikseen sovittavana aikana 30 min. / opiskelija klo 17.00-20.15 välillä Zoomissa.
- Moodle: kurssimateriaalia ja palautekeskustelua kurssilaisten kesken

Kohderyhmä

Etusijalla ovat luovan kirjoittamisen aineopinnot suorittaneet tai Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Luovan kirjoittamisen jatkokursseille osallistuneet. Muiden tulee hakea kurssille pääsyä kirjoittamalla kolmen sivun mittainen tekstinäyte (ks. Ilmoittautuminen).

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila, AK-kustannus
Lue lisää: http://www.akkustannus.com/yhteystiedot

Tavoitteet

Kurssilla käydään läpi tekstin jalostamisen ja editoinnin keinoja, tavoitteena kaunokirjallisen ilmaisun keveys ja ilmavuus.

Sisältö

Kurssin etätapaamiset:
Kurssilla on neljä etätapaamista, joista kolme on yhteistä. Jokaiselle yhteiselle tapaamiskerralle tuotetaan kolme sivua uutta tekstiä. Opiskelijat antavat palautetta toisilleen Moodlessa. Ohjaajan palaute ja yhteiskeskustelu tapahtuu etätapaamisissa Zoomissa.

Henkilökohtainen ohjaus:
Yksi tapaamiskerroista on 30 minuutin henkilökohtainen etäsparraus teksteihin ohjaajalta kahden ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen. Ohjaajalle lähetetään vapaavalintainen max 30 sivun mittainen tekstikokonaisuus (esim. novelleja tai ote / otteita lukuromaanin käsikirjoituksesta).

Ennakkotehtävä kurssille valituille:
Ennen 1. tapaamista kukin osallistuja kirjoittaa kolmen sivun mittaisen vapaavalintaisen proosatekstin Moodleen. Palautus  viikkoa ennen tapaamista.

Bonus:
Kirjoita Paremmin e-opas "Sukella päähenkilöön - Päämäärät" (arvo 9,90 €) https://bit.ly/päämäärät_eopas  
(HUOM. Bonusmateriaali: jos osallistujalla on tämä jo hankittuna, se ei oikeuta alennukseen kurssimaksusta)

 

Hinta

290 € (mahdollista maksaa kahdessa erässä)

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan tekstinäytteiden perusteella 7 osallistujaa.

Toimi näin:
1) Ilmoittaudu kurssille tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta 3.3.21 mennessä.
2) Lähetä 3.3.21 mennessä kolmen sivun mittainen tekstinäyte Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikan sähköpostiin (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi).

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja kurssille valittuja on riittävästi määräpäivään mennessä. Ilmoittautuneille tiedotetaan kurssin tilanteesta 15.3. alkavalla viikolla. Kurssille voi osallistua mistä tahansa Suomesta tai ulkomailta. Valitse jokin kesäyliopiston toimipaikoista ilmoittautumisvalikosta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203