Tekstin kehittäminen ja kustannustoimittaminen 5 op (TY) - LUKI1247

18.09.2024–30.05.2026 Oulu

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Aika ja paikka

Itsenäinen työskentely. Opiskelija ilmoittaa kesäyliopistolle, kun haluaa aloittaa jakson suorittamisen.

Opiskelijan tulee aloittaa jakson suorittaminen hyvissä ajoin ennen opintojen päättymistä, jotta hän ehtii saada kaiken jaksoon kuuluvan opettajan ohjauksen 30.5.26 mennessä. Tämän jälkeen opettaja ei ole velvollinen antamaan ohjausta. Opiskelijan tulee palauttaa kirjalliset tehtävät arvioitaviksi 31.7.26 mennessä, jolloin opinto-oikeus päättyy.

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Kouluttaja

Kirjailija, HM Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä keskeneräisen tekstin ja sen kirjoittajan kanssa käyttäen erilaisia palautteenannon ja editoinnin työvälineitä. Hän hahmottaa tekstin prosessiluonteen palautteenantajan näkökulmasta ja on tutustunut erilaisiin näkemyksiin kustannustoimittajan työstä sekä kirjailijan ja kustannustoimittajan välisestä yhteistyöstä.

Sisältö

Yleinen sisältö: Kurssilla pohditaan palautteenannon prosessia ja tutustutaan erilaisiin palautemalleihin sekä tekstin kehittämisen keinoihin. Harjoitusteksteihin pureudutaan tekstejä editoimalla. Tutustutaan dramaturgin ja näytelmäkirjailijan sekä kustannustoimittajan ja kirjailijan väliseen yhteistyöhön kirjallisuuden, tapaamisten, keskustelujen ja haastattelujen avulla

Suoritustavat: Kurssi voidaan suorittaa yhteistyössä kustantamon kanssa, jolloin opiskelija antaa opettajan ohjauksessa työnäytteen.

Toteutus: Itsenäinen työskentely, vierailut, haastattelujen ja esitelmien tekeminen, kirjallisuuden lukeminen, työnäyte
Opettaja antaa tarkemman ohjauksen kurssin suorittamisesta ja vaatimuksista.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:
- Kurssilla luetaan opettajan valitsemaa kaunokirjallista tai tietotekstiä.