Tekstioppi 5 op (OY) - ay694941P

Aika ja paikka

Luennot: tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 11.1.-1.2.2022 klo 16.30-19.30 (viimeisellä kerralla 1.2. klo 16.30-18.00)

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö

Genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen medialukutaidon perusteet.

Suoritustapa

Luennot (26 t), itsenäinen verkko-opiskelu, oppimispäiväkirja

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru