Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia 5 op (OY)

24.10.2022–08.01.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 24.10.2022–08.01.2023

 • Ennakkotehtävä Moodlessa ma 24.10. – su 30.10.2022

 • Luennot etäyhteydellä: ma 31.10., ti 01.11., ke 02.11., to 03.11., pe 04.11.2022 klo 17–20; Zoom-etäyhteys: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/

 • Lopputyön palautus Moodleen su 08.01.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja/Tutor: Anna Itkonen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa teoreettisten ja filosofisten tutkimusmenetelmien perusperiaatteet ja erilaiset suuntaukset

 • soveltaa jotakin filosofisen tutkimuksen menetelmää opinnäytetyössään

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

 • teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen menetelmällisiä työkaluja (esim. käsiteanalyysi, argumentaatioanalyysi, filosofinen argumentointi, rekonstruktio ja dekonstruktio)

 • teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen relevanssia kasvatustieteelliselle tutkimukselle ja kasvatustoiminnan ymmärtämiselle

Suoritustapa

 • Luentoa (16t), itsenäistä työskentelyä (127t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Fulford, A & Hodgson, N. (eds.) (2016). Philosophy and Theory in Educational Research. Writing in the Margin. London: Routledge.

 • Holma, K. & Mälkki, K. (2011) Tutkimusmatkalla. Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa. TAI

 • Ruitenberg, C. (ed.), What do Philosophers of Education do? (And how do they do it?), Oxford, Wiley-Blackwell.

 • Lisäksi vastuuopettajan kanssa sovittua kirjallisuutta

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100 €