Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 24.10.2022–08.01.2023

 • Ennakkotehtävä Moodlessa ma 24.10. – su 30.10.2022

 • Luennot etäyhteydellä: ma 31.10., ti 01.11., ke 02.11., to 03.11., pe 04.11.2022 klo 17–20; Zoom-etäyhteys: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/

 • Lopputyön palautus Moodleen su 08.01.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja/Tutor: Anna Itkonen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa teoreettisten ja filosofisten tutkimusmenetelmien perusperiaatteet ja erilaiset suuntaukset

 • soveltaa jotakin filosofisen tutkimuksen menetelmää opinnäytetyössään

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

 • teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen menetelmällisiä työkaluja (esim. käsiteanalyysi, argumentaatioanalyysi, filosofinen argumentointi, rekonstruktio ja dekonstruktio)

 • teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen relevanssia kasvatustieteelliselle tutkimukselle ja kasvatustoiminnan ymmärtämiselle

Suoritustapa

 • Luentoa (16t), itsenäistä työskentelyä (127t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Fulford, A & Hodgson, N. (eds.) (2016). Philosophy and Theory in Educational Research. Writing in the Margin. London: Routledge.

 • Holma, K. & Mälkki, K. (2011) Tutkimusmatkalla. Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa. TAI

 • Ruitenberg, C. (ed.), What do Philosophers of Education do? (And how do they do it?), Oxford, Wiley-Blackwell.

 • Lisäksi vastuuopettajan kanssa sovittua kirjallisuutta

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 €.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru