Terveyshallintotiede I, 10 op - AY353330S (OY)

23.09.2023–30.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 23.9.-30.11.2023.

Webinaarit:
La 23.9. klo 12.00-15.15
La 7.10. klo 12.00-15.15
La 28.10. klo 12.00-15.15
La 11.11.2023 klo 10.00-16.30

Opintojaksoon liittyvän tehtävän viimeinen palautuspäivä on 30.11.2023. Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

Dosentti Outi Kanste
TtM Suvi Kuha

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suhteuttaa terveyshallintotieteen tieteiden kenttään ja tuntee alan historiallisen kehityksen ja taustat
• soveltaa tutkimustietoa ja terveyshallintotieteen keskeisiä käsitteitä sekä organisaatio- ja hallintoteorioita sosiaali- ja terveysalan johtamisessa
• kriittisesti arvioida terveyshallintotieteen osaamistaan ja kehittymistarpeitaan johtajana ja asiantuntijana
• analysoida nykypäivän työelämän osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

  • Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena.
  • Terveyshallintotieteen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
  • Terveydenhuollon organisaatioiden, hallinnon ja terveysalan johtamisen ilmiöt työelämässä.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä kansainvälisesti tarkasteltuna.
  • Opintojakso sisältää yliopisto-opintoihin orientoitumista sekä integroitumista hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja verkkotyöskentelyyn, yksilötehtävän laatiminen, työelämävierailu ja siitä raportointi, seminaari.

Toteutustavat

Työpajat 10 h (läsnäolo etänä, sisältää aloitusinfon), seminaari 6 h (läsnäoloa edellyttävää etäopetusta), työskentely verkko-oppimisympäristössä (sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely) 117 h, työelämävierailu 37 h (itse valittavalla ajalla, millä tahansa paikkakunnalla, tuntimäärä sisältää myös raportoinnin), yksilötehtävä 90 h.

Oppimateriaalit

Kansainväliset ja kotimaiset tieteelliset artikkelit. Muu opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.