Terveyshallintotiede I, 10 op - AY353330S (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 19.9.-18.11.2022.

Webinaarit:
La 24.9. klo 12.00-15
La 8.10. klo 12.00-15.15
La 22.10. klo 12.00-15.15
La 12.11.2022 klo 10.00-16.30

Kouluttaja

TtM Suvi Kuha

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suhteuttaa terveyshallintotieteen tieteiden kenttään ja tuntee alan historiallisen kehityksen ja taustat
• soveltaa tutkimustietoa ja terveyshallintotieteen keskeisiä käsitteitä sekä organisaatio- ja hallintoteorioita sosiaali- ja terveysalan johtamisessa
• kriittisesti arvioida terveyshallintotieteen osaamistaan ja kehittymistarpeitaan johtajana ja asiantuntijana
• analysoida nykypäivän työelämän osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

  • Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena.
  • Terveyshallintotieteen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
  • Terveydenhuollon organisaatioiden, hallinnon ja terveysalan johtamisen ilmiöt työelämässä.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä kansainvälisesti tarkasteltuna.
  • Opintojakso sisältää yliopisto-opintoihin orientoitumista sekä integroitumista hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja verkkotyöskentelyyn, yksilötehtävän laatiminen, työelämävierailu ja siitä raportointi, seminaari.

Toteutustavat

Työpajat 12 h (läsnäolo etänä), seminaari 8 h (läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta), työskentely verkko-oppimisympäristössä (sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely) 123 h, työelämävierailu 37 h (itse valittavalla ajalla, millä tahansa paikkakunnalla), yksilötehtävä 90 h.

Oppimateriaalit

Kansainväliset ja kotimaiset tieteelliset artikkelit. Muu opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru