Terveyshallintotiede I, 10 op - AY353330S (OY)

19.09.2022–18.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 19.9.-18.11.2022.

Webinaarit:
La 24.9. klo 12.00-15.15
La 8.10. klo 12.00-15.15
La 29.10. klo 12.00-15.15 (huom! aikataulumuutos)
La 12.11.2022 klo 10.00-16.30

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suhteuttaa terveyshallintotieteen tieteiden kenttään ja tuntee alan historiallisen kehityksen ja taustat
• soveltaa tutkimustietoa ja terveyshallintotieteen keskeisiä käsitteitä sekä organisaatio- ja hallintoteorioita sosiaali- ja terveysalan johtamisessa
• kriittisesti arvioida terveyshallintotieteen osaamistaan ja kehittymistarpeitaan johtajana ja asiantuntijana
• analysoida nykypäivän työelämän osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

  • Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena.
  • Terveyshallintotieteen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
  • Terveydenhuollon organisaatioiden, hallinnon ja terveysalan johtamisen ilmiöt työelämässä.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä kansainvälisesti tarkasteltuna.
  • Opintojakso sisältää yliopisto-opintoihin orientoitumista sekä integroitumista hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja verkkotyöskentelyyn, yksilötehtävän laatiminen, työelämävierailu ja siitä raportointi, seminaari.

Toteutustavat

Työpajat 12 h (läsnäolo etänä), seminaari 8 h (läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta), työskentely verkko-oppimisympäristössä (sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely) 123 h, työelämävierailu 37 h (itse valittavalla ajalla, millä tahansa paikkakunnalla), yksilötehtävä 90 h.

Oppimateriaalit

Kansainväliset ja kotimaiset tieteelliset artikkelit. Muu opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5