Terveystieteet 25 op (OY) (etäopinnot)

20.09.2021-27.05.2022 Oulu

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, opinnot toteutetaan verkko-opintoina

Sisältö

Terveystieteiden perusopintojen (25 op) sisällössä painottuvat terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan, johtamisen ja koulutuksen teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet työelämään. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Hän osaa keskustella terveysalan etiikan keskeisistä käsitteistä ja ymmärtää niiden merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset periaatteet, arvot ja lähestymistavat sekä kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä. Hän tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op (OY) - ay351208
  • Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op (OY) - ay351209P
  • Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana 5 op (OY) - ay351210P
  • Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (OY) - ay351212P
  • Kansainvälisyys terveydenhuollossa 5 op (OY) - ay351213P
  • Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus 5 op (OY) - ay351211P

Huomioitavaa

Terveystieteet 25 op on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat hoitotieteen, terveyshallintotieteen tai terveystieteellisten aineiden opettajan tutkintoon tähtääville. Opinnoilla ei saa terveystieto-oppiaineen opettajapätevyyttä. Terveystieto 25 op -opintojen osalta ota yhteyttä Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon, avoin.yliopisto@oulu.fi.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä
Yksittäiset opintojaksot:
98 €/5 op:n opintojakso
59 €/3 op:n opintojakso
39 €/2 op:n opintojakso

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25% opintomaksusta.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

8.9.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (8.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204