Terveystieteet 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, opinnot toteutetaan verkko-opintoina

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  •  Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op (OY) - ay351208P
  •  Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op (OY) - ay351209P
  •  Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana 5 op (OY) - ay351210P
  •  Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (OY) - ay351212P
  •  Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus 5 op (OY) - ay351211P
  •  Kansainvälisyys terveydenhuollossa 5 op (OY) - ay351213P

Huomioitavaa

Terveystieteet 25 op ja Terveystieto 25 op ovat kaksi eri oppiainetta.

Terveystieteet 25 op on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintoja ja soveltuu hoitotieteen, terveyshallintotieteen tai terveystieteiden opettajan opintoja suunnitteleville. Opintojen järjestämisestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Terveystieto 25 op on Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opintoja ja sen järjestämisestä vastaa Oulun yliopiston avoin yliopisto.

Opintojen tiedot tarkentuvat touko-kesäkuussa 2021.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä syyslukukauden aikana
Yksittäiset opintojaksot:
98 €/5 op:n opintojakso
59 €/3 op:n opintojakso
39 €/2 op:n opintojakso

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25% opintomaksusta.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru