Terveystieteiden maisteriohjelmien väyläopinnot 20-25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, toteutetaan reaaliaikaisina verkko-opintoina

Sisältö

Ihmisen terveyteen liittyvä tieto kehittyy koko ajan, ja ala tarvitsee uudenlaisia terveystieteellisen tutkimuksen ja teorian osaajia. Terveystieteiden opiskelijana opit perusteet hoitotieteestä, terveyshallintotieteestä ja terveystieteiden akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisestä. Saat myös vankat perustiedot terveystieteellisestä tutkimuksesta ja terveystieteiden teoreettisista perusteista, mikä auttaa sinua soveltamaan osaamistasi käytännössä laaja-alaisesti.

Oulun yliopiston väyläopinnot menevät maisteriohjelmittain, joille tulee kullekin oma hakukohteensa kevään 2022 hakuun. Opinnoilla voi hakeutua ainoastaan Oulun yliopiston alaisiin maisteriohjelmiin.
Tarkemmat tiedot julkaistaan niiden vahvistuttua Oulun yliopiston avoimen yliopiston sivuilla: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Hoitotiede tieteenä 5 op ja Terveyshallintotiede I, 10 op ovat vaihtoehtoisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee näistä toisen suunnittelemansa maisteriohjelman mukaisesti.

Hoitotieteen maisteriohjelmaan väylän kautta hakeutuvan tulee suorittaa 20 op (rastita ilmoittautumislomakkeelle nämä opintojaksot):

 • Hoitotiede tieteenä, 5 op
 • Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op
 • Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan väylän kautta hakeutuvan tulee suorittaa 20 op (rastita ilmoittautumislomakkeelle nämä opintojaksot):

 • Hoitotiede tieteenä, 5 op
 • Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op
 • Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

Terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan väylän kautta hakeutuvan tulee suorittaa 25 op (rastita ilmoittautumislomakkeelle nämä opintojaksot):

 • Terveyshallintotiede I, 10 op
 • Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op
 • Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, sisältäen väylään vaadittavat neljä opintojaksoa riippuen maisteriohjelmasta
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/5 op:n laajuinen opintojakso, 196 €/10 op:n laajuinen opintojakso

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Mikäli opiskelija ilmoittautuu kaikille viidelle opintojaksolle, kokonaisuuden hinnan lisäksi laskutetaan myös yksittäisen opintojakson hinta (375 € + 98 €).

Ilmoittautuminen

14.9.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru