Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op (OY) - AY700635P

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 14.12.22 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietoa, tietämistä ja tietämisen tapoja luonnehtivia filosofia käsitteitä, ongelmia ja ongelmien ratkaisuehdotuksia.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 16.1.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 17.4.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 25.9.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Pritchard, Duncan. 2006. What is this thing called knowledge. London: Routledge.

JA TOINEN SEURAAVISTA

- Kiikeri, Mika ja Ylikoski, Petri. 2004. Tiede tutkimuskohteen: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

- Raatikainen, Panu. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru